Zuur-base huishouding

Zuren en basen
Zuren zijn chemische verbindingen met het positief geladen waterstof ion H+, basen bevatten de negatief geladen hydroxidegroep OH-, Zijn er in een vloeistof overwegend H+ ionen aanwezig, dan is deze zuur; overheersen de OH- ionen dan is de vloeistof basisch.
Als een zuur- en base molecule samenkomen, ontstaat er een neutrale zoutmolecule, die het lichaam niet kan schaden en probleemloos kan worden afgescheiden (bijvoorbeeld via de urine).
Ervaring leert dat straling (electrosmog/geopatische invloeden), stress en (verkeerde) voeding vaak zorgen voor een verstoorde zuur-base -huishouding die leidt tot verzuring.

De sterkte van zuren en basen wordt weergegeven in de pH-waarde, variërend van 0 tot 14. Bij 7,2 ligt het neutrale punt. Waarden lager dan 7 staan voor zuren, groter dan 7 voor basen.
Het bloed is hoofdtransportmiddel van alle mogelijke substanties. Daarom is het belangrijk dat het bloed een licht in het basische gebied liggende pH-waarde heeft. Vooral de verteringsorganen lever, gal, alvleesklier, samen met de dunne en dikke darm zijn aangewezen op een basisch milieu.
Te veel zuren zorgen voor uitgeputte buffersystemen. Zuren die overblijven worden opgeslagen in de cellen van het spierstelsel en met name in het bindweefsel. Denk hierbij aan cellulitis. Er ontstaan enorme zuurverstijvingen, die maar moeilijk kunnen worden verwijderd en ons immuunsysteem zeer sterk belasten.

Zuur bronnen
Naast een verkeerd samengestelde darmflora, zijn er talloze andere zuurbronnen. Ons organisme wordt vooral overspoeld door zuren.
Een groot gedeelte daarvan nemen we op via de voeding. Hierbij zijn de voedingsmiddelen, die zuur smaken niet het ergst. Bepalend voor de balans zijn voedingsmiddelen die in ons organisme zuren vormen, zoals witte deegproducten, vlees, vis, harde kaas, geconderveerd fruit, chocolade, suiker, zoetigheden, alcohol en cafeïnehoudende dranken.
Zwak zuurvormend zijn: melk, kwark, room, margarine vokoren producten, rijst en noten (behalve de hazelnoot).
Basen zijn in onze voeding schaars, ook bij bewuste voeding. Schadelijke stoffen, zoals bijvoorbeeld meststoffen en pesticiden, zorgen voor afname van de basen reserves. Daardoor zullen ook de van oorsprong basenrijke groenten en fruit niet meer voldoende basen aanleveren.
Zuren ontstaan ook bij talrijke stofwisselingsprocessen, voor een gedeelte als tussenproduct, voor een gedeelte als eindproduct, bijvoorbeeld als urinezuur bij de celafbraak en melkzuur bij spierwerking.
Een andere, niet te onderschatten zuurproducent is de nerveuze belasting. Stress, spanning en de versnelling van het levensritme brengen het inwendige milieu uit evenwicht.

Darmflora
Zoals al werd aangegeven heeft het menselijke organisme een gezonde darmflora nodig. Van darmbacteriën hangt onze gezondheid af. Ze voeren belangrijke taken uit voor onze stofwisseling en ons immuunsysteem. Ze versterken ons afweermechanisme en verhinderen de uitbreiding van ziektekiemen in de darm. Veel ongewenste stoffen, die we via de ademhaling of de voeding opnemen, bereiken de darm en worden daar door de darmflora geneutraliseerd. Een gezonde darmflora ondersteunt de darmslijmhuid in haar functie als barrière voor de vertering van schadelijke en allergiewerende stoffen en verhindert zo het afgeven van ongewenste stoffen aan de bloedbaan.
Een evenwichtige darmflora is onontbeerlijk voor een gezonde vertering van onze voeding. Een gezonde vertering is belangrijk voor de opname en de vorming van vitamines, mineralen en spoorelementen. Een gezonde darmflora produceert bovendien zelf levensnoodzakelijke vitamines.

Verkeerde bacteriële samenstelling
De door negatieve bacteriën geproduceerde gistende en zure stoffen belasten de stofwisseling en in het bijzonder de darmslijmhuid. Normaal gesproken is de slijmhuid van de darm een dicht mazennet, dat geen grote moleculen doorlaat. Bij een verkeerde bacteriële samenstelling worden de mazen in het net door de voortdurende belasting van de slijmhuid steeds groter, zodat er steeds meer en vooral ook grotere moleculen door het net kunnen dringen. Zo komen ongewenste afvalproducten van bacteriën via de darmslijmhuid in de bloedbaan. Het gevolg: een verzwakking van het immuunsysteem. Dat komt omdat ongeveer 80% van het immuunsysteem in rechtstreeks verband staat met de darm. Elke tiende cel in de darm is een zogenaamde ’lymfatische’ immuuncel. Een blijvende verkeerde samenstelling verstoort de immuuncellen en stelt deze buiten werking. De darmslijmhuid kan zich niet meer voldoende weren tegen ziektekiemen, parasieten en vooral schimmelvormen. De darm heeft in de meest juiste zin van het woord een of meer lekken. De medische wetenschap kent dit fenomeen als het ’leaky gutsyndroom’. Bovendien kan een lekkende darm niet meer voldoende immuuncellen produceren. Een neerwaartse spiraal is begonnen.

Voedingssupplementen
Een voedingssupplement, ook een ’voedingsadditief’ genoemd, is een stof die naast de dagelijkse voeding moet worden ingenomen.
Voor een goede stofwisseling is het van groot belang dat ons lichaam gevoed wordt met de juiste minerale stoffen, spoorelementen en vitamines. Deze worden opgenomen via de voeding. We kunnen ze zélf niet aanmaken.
Toevoegingen aan levensmiddelen, warmtebehandelingen (magnetron) en het conserveren van voedsel zorgen ervoor dat bovenstaande vitale stoffen in onze voeding in toenemende mate verdwijnen. Het gehalte aan belastende zuren in ons lichaam neemt steeds meer toe.
Niet alleen een onevenwichtige voeding maar ook het genot van sigaretten en alcohol en in het bijzonder fysische en psychische spanning dragen bij tot een verhoogde zuurproductie.

webdesign: frogdesign2