Aurora | Informatie

Wat is bioresonantie®?
In de medische terminologie betekent bioresonantie®: het zoeken naar en de afgifte van frequenties. Onder ’frequentie’ wordt verstaan: het aantal malen dat een herhaalde trilling binnen een bepaalde tijd plaatsvindt.
De oudste vorm van bioresonantie is het zonlicht. Licht is niets anders dan elektromagnetische straling, die is samengesteld uit verschillende elektromagnetische golflengtes. Naast deze frequentie bestaan er nog talloze andere frequenties die invloed hebben ons organisme.

Het bioresonantie-apparaat 
Met dit apparaat kunnen elektromagnetische frequenties opgewekt worden. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met dezelfde ziekte dezelfde frequenties nodig hebben. Zijn één of meerdere frequenties verstoord, dan duidt dit op een energetische tekortkoming, die met behulp van bioresonantie wordt herkend en weer in evenwicht wordt gebracht.
Met het tegenwoordig beschikbare bioresonantie-apparaat wordt niet alleen therapeutisch maar ook diagnostisch gewerkt. Men kan gemakkelijk constateren welke problemen de patiënt heeft. Het zoeken naar de oorzaak staat daarbij steeds voorop. Tegenwoordig worden dagelijks over de hele wereld vele duizenden patiënten succesvol behandeld met bioresonantie®.
Contra indicaties voor een bioresonantie test of behandeling zijn: zwangere vrouwen en cliënten met een pacemaker.

Oorzaken van ziekten

Straling
Oorzaken van ziekten zijn zeer verschillend van aard. Milieu-invloeden worden hierbij vaak over het hoofd gezien. Uit ervaring is gebleken dat ’electrosmog’ (afkomstig van het gebruik van huishoudelijke elektrische apparaten zoals een stofzuiger of computer) en ook geopatische invloeden (dit zijn elektrische en magnetiesche velden in de buurt van wateraders of geologische breukvlakken) in verband gebracht worden met de toestand van de gezondheid.

Stress
Stress, drukte en versnelling van het levensritme brengen het lichaam uit evenwicht. Daarnaast krijgt het lichaam ook stress van schimmels, bacteriën parasieten en virussen.

Voeding
Onze huidige voedingsmiddelen verdienen terecht de naam ’levensmiddel’ niet meer. Deze worden vaak industrieel vervaardigd, gekookt, ingevroren, of op een andere manier voorbehandeld. De grondstoffen zijn vaak op verarmde voedingsbodems geteeld.

Gevolg....verzuring
Uitgangspunt van de ontwikkelingen is de ervaring dat mensen met een verstoorde zuur-base-huishouding zeer vele resonantieplekken, ofwel ’energetische gebreken’ vertonen. Meestal kan de oorzaak van de geconstateerde verzuring door verkeerde voeding stress of straling worden verklaard.

Conclusie
Hoe groter de vitaliteit van Uw weefsels, hoe beter Uw cellen kunnen worden geprikkeld, hoe krachtiger Uw afweermechanisme

 


 

 

webdesign: frogdesign2