Aurora | Gezondheidscentrum

Aurora gezondheidscentrum is opgericht door Yvonne Ramakers. Na mijn opleiding fysiotherapie en 12 jaar werkervaring als fysiotherapeute, wilde ik mijn horizon verbreden. Zo ben ik uitgekomen bij Bioresonantie. Ik ben mij hierin gaan verdiepen door middel van verschillende opleidingen en bijscholingen. Ik behandel de mens niet symptomatisch, maar ga op zoek naar de oorzaak van de klacht. Met bioresonantie kan ik zowel diagnosticeren als behandelen. Het uitgangspunt is het stimuleren van het zelfgenezend vermogen.

De kosten voor een behandeling worden, afhankelijk van Uw polis, vergoed door Uw ziektekosten verzekering.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wat betekent dit voor U? Lees AVG privacy.

Ik ben lid van de beroepsvereniging FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten). Daarnaast ben ik aangesloten bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) Voor de wet WWKGZ ben ik via de FAGT aangesloten bij Quasier en stichting Zorggeschil voor klachtafhandeling en geschilleninstantie. Voor tuchtrecht ben ik aangesloten bij TCZ.


webdesign: frogdesign2